Ben - Eliang
Parody of Nonoy Zuñiga's Doon Lang

Kung magbalot listo ang Cynthia'ng panganay
Itong Aida'y may tayong walong dangkal
Dahil mataray si Gie, magdaing ka na lang
Kapag maasim ang samyo, kay Arnel iyan

Langka man ang ilaban kay Trelly ay wala
Kakisigang kulang tiyak Manny ang una
At tanging Brenda ang may ilong na nadapa
Sana ay easy lang kayo ako ang gumawa

Noon ay kaya kong inumin ang lahat ng softdrinks
Noon ay kaya ko ni relos pilit kalasin
Noon ay kaya kong ipagsakmal lubos na ulam
Sinong 'di nakakita bagsik ni ama't ina?
Bunsoy lang

Ngunit dahil sa biyaya ay sa Diyos ko na
Ipagdarasal na maging isa ang pamilya
Ang naisin:  kay Kristo lahat magkasama
May pagsasalong wagas 'pag sasamba

Doon ay 'di na iisipin mga pananim
Doon kahit 'di igapos baka at kambing
Doon ay kaya ninyong pagmasdan kaapu-apuhan
Sana manampalataya aking ama't ina
Ben - Eliang

Doon ang nanay ko'y tatakbong ubod nang tulin
Doon ang tatay kong naghakot 'di hihingalin
Doon ang dulot ng Maykapal kaligayahan
Sana manampalataya aking ama't ina
Ben - Eliang

Sana kay Kristo sumamba aking ama't ina
Ben - Eliang


Post a Comment >>

0 Response for the "Tribute to My Parents on Their Golden Wedding Anniversary"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails